Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
Inicio > Historias > Conversación telefónica entre Eberhard Grosske y el Alcalde Sencelles, Antoni Ferrer (facilitada por el Bloc)

Conversación telefónica entre Eberhard Grosske y el Alcalde Sencelles, Antoni Ferrer (facilitada por el Bloc)

(Diario de Mallorca, 10/05/2007)

[Conversa grabada per Eberhard Grooske]

Lunes 7 de mayo de 2007

Ferrer: Sí

Grosske: Hola que tal som n´Eberhard com estàs

F: Hola com estàs

G: Oye mira avui matí...

F: Digues, digues

G: Oye mira avui he parlat amb es secretari d´aquest desastre que m´has fet amb sa remissió en es consell...

F: Què dius quin desastre! Mem, mem, jo no t´he obert cap expedient en es Consell, jo he agafat tot es paquet i ho he mandat en es Consell, hi he dit a ca una p... i ja se banyarà qui s´hagi de banyar

...

F: Això s´ha mandat en es Consell i ja està però s´ha mandat s´expedient en es Consell, jo no he obert cap expedient de cap denuncia ni tal jo he agafat tota sa documentació... i he dit al Consell mireu... informes tècnics municipals que són clars...

G: Qui t´ha aconsellat que demanis al Consell sa subrogació, perquè a més es Consell no es pot subrogar en aquest expedient

F: Ja ho sé

G: Ja ho saps? Qui t´ha aconsellat, qui t´ha fet aquest consell?

F: Vine a veure´m i un dia ho parlam m´entens?

...

G: No tiene sentido pedirle al Consell que se subrogue.

F: Yo no le he pedido la subrogación al Consell.

G: Sí, le dices que se subrogue si lo considera oportuno por el tema del cambio de uso.

F: ¿Y tú crees que lo va a estimar oportuno?

G: Claro que no lo va a estimar oportuno, porque el Consell sólo se subroga en caso de que el Ayuntamiento no haya hecho nada.

F: Carpetazo.

G: Aquí el Ayuntamiento ha hecho algo, por lo tanto...

F: Carpetazo.

G: Claro, pero por qué lo haces tú?

F: Carpetazo, para poder darle el carpetazo definitivo.Martes 8 de mayo de 2007

G: Bueno, xato. Què?, què m´has fet? loco!?

F: Què t´he fet no, què t´he fet no

G: Claro, hombre

F: Mos han fet, mos han fet, que m´han?, que m´han ?

(?)

G: Ara feim una pròrroga absurda per no se sap què i això és lo que vull que m´expliquis

F: Per no se sap què?

G: Clar, això és lo que jo vull que m´expliquis. Mira?

F: No se sap què, te pareix?

G: Jo que sé!

F: No se sap què, no?...

G: Bueno!(rialles), tu ho has de dir. Jo de sa subrogació aquesta que tu demanes pel canvi d´ús pas completament perquè tu saps perfectament que això, bé, ja m´ho vares comentar ahir que això s´arxivarà

F: Això, el Consell? per començar es Consell?

G: Per tant, què me demanes de subrogació?

F: Búscate la vida, ja està... búscate la vida d´aquest informe.. Jo, saps que ha estat això? Jo, això? saps que ha estat això?, evitar d´anar...

G: Què ha estat?

F: ? evitar d´anar ? m´han demanat, m´han demanat que demanàs informes que no sé què i tal, que demanàs ampliar amb més gent, a més tècnics...

G: Ya me lo puedo imaginar ja? i t´hauran recomant qualcú, a lo millor, o no?

F: He dit que no

G: Què?

F: ? i jo he dit que no

G: Per cert, aquest impersonal "m´han demanat" què vol dir?... el coro celestial de la catedral de San Petersburgo?

F: Inclus, inclús m´han fet arribar gratuitamente, gratuitamente m´han arribat informes. Jo pas, jo pas? i això t´ho promet, com som en Toni Ferrer i t´ho puc prometre davant tot el bar si vols. Jo no he de menester cap informe exterior de ningú. Jo tenc els informes dels meus tècnics i per jo són els que compten. I punt. En todo caso i sabent lo que feia?

?.

G: Què passa que no han pogut consentir l´informe del secretari clar?

F: Hi ha gent que no li agrada aquest informe del secretari, hi ha molta gent que no li agrada aquest informe, jo què t´he de dir

G: Pero qué gente ni qué niño muerto! Tu piojoso partido de las narices! joder

(rialles)

F: Es meu partit

G: Es teu partit

F: Es meu partit està ben net

G: Sí, hombre, no me tomes por tonto

F: No te tomo por tontoF: Tu me jures?

G: Eh?

F: Tu me jures que es meus amics controlen un determinat medi de comunicació?

G: Es teu partit? El teu partit controla IB3, controla?El Mundo, El Mundo no el controla d´una manera absoluta?. Lo negocian, pero, en definitiva, están en trato permanente sobre lo que se ha de hacer en cada momento? Anteayer salía que Munar subía a cuatro diputados y esta mañana tiene el patrimonio en la portada del Mundo (rialles) ¡Hombre!, ¿es fuerte o no es fuerte? ¡Hombre! Y encargar informes jurídicos que tú dices que los han hecho gratis, ¡joder! vale dinero...quiero decir esto, esto no es Pita da Veiga, Pita da Veiga fa de ca de bou aquí y, por cierto, impresentable que amenace con acciones penales contra los funcionarios? esto es para enviarlo a c?.

F: I això, on surt això?

G: En las alegaciones, no sé si lo has leído, ho has llegit?

F: Aaaah! Mira jo, jo a aquest seyor, aquest senyor el primer dia que va venir a l´Ajuntament jo el vaig treure defora, aquest senyor, en el seu moment en el seu moment, el primer contacte?

G: Aquest senyor aquí ni pincha ni corta perquè és un advocat de Palma que tu no l´havies vist en la teva vida supòs

?

En definitiva, en definitiva, si tu t´has vist obligat a fer el show aquest ?que ja te dic, em toca els nassos. No té més transcendència que te fan fer una cosa que no té cap ni peus perquè te presionen políticament

F: ? El consell

G: I no els ha agradat?

F: Jo diria que no

G: Clar perquè veuen que es una via morta

F: Què vols que te digui. Diumenge tenia presentació de la candidatura local del partit

G: Eh?

F: Diumenge tenia presentació de la candidatura local de Sencelles del partit popular a Biniali i no hi vaig anar

G: Per què?

F: Perquè estic cansat de tonteries i xorrades. Mira, jo també he pegado el meu toque de atención i ja està. És un tema particular meu, però que tenguis en compte una cosa tots sabem la resposta del Consell i a més serà immediata, jo estic segur que en quatre dies tenc la resposta damunt la taula? del Consell eh?? quatre dies

G: De todas maneras son unos burros de hacer esto de ésta manera hombre. Jo, si enxampes qualcú, l´enxampes i a jo me sembla molt bé. Jo som es primer que quan he trobat qualcú amb es cul amb l´aire m´he afuat. Per tant? però no se pot fer perseguir allà on no n´hi ha i sobretot intentar utilitzar una institució com un Ajuntament perquè faci lo que no és raonable que faci, joder! Ja, ja s´han fet un parell de números no? Perquè ahir li comentava al secretari. Jo sa multa del pladur la pagaré i s´ha acabat però quedarà?

F: Jo t´ho he dit?

G: Hombre, tio, perquè s´obre un expedient i perquè el secretari diu que per al pladur hi ha que demanar llicència i jo no l´he demanada -com tothom- idò pagaré, no tenc cap problema, si jo me troben una cosa que no és correcta, maldament hi hagi un règim de tolerància universal perquè m´ho va dir el secretari, és a dir, ni s´ha fet mai a Sencelles ni s´ha fet mai enlloc

?

Es igual, es igual, a mí? estas batallas no las quiero dar, quiero decir, jo aquestes batalles no les vull donar. Ja està. Perquè? ha vengut així, idò ha vengut així. A més, jo ho entenc fins a un cert punt no? Hombre, jo trobava que?

F: Què? Que ja havia de quedar?

G: No, que l´informe de l´arquitecte podria versar exclussivament sobre la denúncia de Pita da Veiga i amb això ja se complia i en explicar que de tot allò no hi havia res ja està

F: Jo també, però bueno

G: Yo lo entiendo tú de vez en cuando has de echar una chuleta a los perros

(rialles)

F: No però de totes formes, ? s´arquitecte, s´arquitecte quan va fer l´informe, va ser el primer de tots, abans que el Secretari, i el Secretari vulguis no vulguis fa l´informe sobre el que va fer l´arquitecte

G: Claro

F: I l´arquitecte va dir, pues vale això és lo que hoy hay. Es a dir, i me diuen, què faig, m´en vaig allà i faig un informe, no faig res, què faig? Jo dic no? en aquell moment quan ja vàrem parlar,? demana la llicència, demana la llicència ?

G: Es igual, és igual, a prendre pel c? es pladur, a prendre per sac es pladur?A mí lo que me molesta? és a dir, ells ja varen treure sa frase famosa abans de la manifestació del GOB del territori. Ja en Ramis ja ho va dir: "Que la encabece Grosske, Llauger, Femenías de Andratx que és aquest al.lot del PSOE"? i qui era més que havia d´encapçalar això? En Llauger, en Grosske, en Miquel Àngel March i en Femenies. I ja està, ja havien fet l´Operació Malaya aquesta d´escampar merda Però que després,

(Interromp un tercer)

que després continuïn erre que erre ?

F: Des partit?

G: Eh?

F: Des partit? Jo t´assegur que no m´ha telefonat ni Cristo

G: Bé idò, quien coño te telefonea? Porque a ti toda esta movida? a ti no te hace c? por las patas el Pita da Veiga, no me j?.

F: No, no, de cap manera

G: Pues entonces, quién es que te da los informes, El Mundo?

F: ? los que me hayan llegado

G. Qué te llegan, anónimos?

F: Sí, n´hi ha més d´un sense firmar

G. Toni, Toni, no me tomes por tonto, de verdad

F: No te prenc per tonto. A mi m´han arribat tres informes jurídics i no m´ha arribat cap via partit popular

G. I que te llegan via qué, via Cofradia de Pescadores de Artà?... no me j?

F: No, de Artà no porque?

G. No ya me explicarás a ver, no, de donde vienen?, dame una hipótesis razonable algo que se me pueda ocurrir que sea posible: la Iglesia Evangélica de Chicago?

?

F: Para mí, hay dos sitios posibles: inicialment, el Dia del Mundo o el Partit Popular

G: Què?

F: Inicialment, el Dia del Mundo o el Partit Popular. Via PP no me n´ha arribat cap ni un

G: Bueno, entonces tú qué calculas, que es El Mundo que te envía sobres con informes jurídicos

F: Via PP no me han llegado

G: Bueno, te llegan via El Mundo

F: Salvo el iluminado de turno que te llama y te dice: oye, ¿te han mandado no sé qué?

G: Iluminado del partido, però

F: Sí, pero gente sin poder alguno

G: Hombre claro, no te va a llamar directamente el Rodríguez, c?.

F: Perdona pero con él, con él ha habido semanas ha habido semanas que he hablado veinticinco veces por teléfono, veinticinco veces con él

G: Pero estos trabajos sucios no lo hacen esta gente. A ver, ponen gente interpuesta, ya bastante desgaste tuvieron de las reuniones con el Hidalgo allí mem al.lot que hem de fer i tal i qual. Creo que habrán quedado escalivados. No estará aquí el Rodríguez a traerte informes jurídicos, no me des por saco

?

De todas formas, tres informes jurídicos, manda huevos, eh?, manda huevos

F: Es que claro, hemos tenido una gran ventaja, hemos tenido a nivel local, ¿eh? y yo me pongo dentro de la corporación local, si nosotros damos las licencias, todos los informes jurídicos van en contra de las licencias que nosotros hemos dado y cualquier iluminado puede entender que tanto los técnicos como yo vamos a defender la legalidad de lo que hemos hecho nosotros y allí es donde se han equivocado

G: No me lo abren a mí este frente, os lo abren a vosotros, a mí si me han dado las licencias mal dadas a mí que me cuentan

F: Allí estamos y allí es donde se han equivocado todos

G: Hombre la puñetera desesperación porque ya me explicarás?

2007-05-10 | Etiquetes: | Categories: Mallorca | Enllaç

Referencias (TrackBacks)

URL de trackback de esta historia http://disurbia.blogalia.com//trackbacks/49314

Comentarios

		

Arxius

<Septiembre 2023
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Categories

 • Eivissa i Formentera
 • Especial
 • Mallorca
 • Menorca
 • Operacio Voramar
 • Suprainsular
 • Etiquetes

  Llista d'etiquetes

  Documents

 • Altres infraccions
 • Notícies d'anys anteriors
 • Què és Disúrbia?
 • Recopilacions de notícies
 • Cercador de Disúrbia:


  Disúrbia. Recull de notícies 2000-2004

  Blogalia

  Blogalia