Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Ultimàtum del Consell a 150 propietaris de cases il·legals perquè les esbuquin

(Ara Balears, 24/04/2016)

El TSJIB fixa la prescripció en 15 anys i l’Agència de Disciplina Urbanística pitja l’accelerador

Jaume Perelló. El Consell de Mallorca ha reactivat la demolició de 150 construccions il·legals, principalment habitatges, i n’insta els propietaris perquè la duguin a terme i evitar la prescripció d’algunes d’elles, que ja s’acosten als 15 anys des de la primera notificació per part de l’administració.

I és que l’Agència de Disciplina Urbanística, l’entitat del Consell que s’encarrega de vetlar pel compliment de la legalitat, pren com a referència el darrer criteri de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, que el juny de 2015 va dictar una sentència en la qual fixa com a termini 15 anys per a la prescripció d’una demolició.

El ponent, el magistrat Fernando Socías, rectificava així el criteri de la mateixa sala, que en pronunciaments anteriors havia sentenciat que mentre que la multa sí que prescriu, l’obligació del promotor d’una construcció il·legal de restablir la situació anterior a la seva malifeta no caduca mai. “Entenem que l’esmentat criteri l’hem de rectificar per un altre més d’acord amb la doctrina del Tribunal Suprem, que indica que cal seguir el termini general de 15 anys marcat pel Codi Civil”, afirma el magistrat. “És a dir, el destinatari de l’ordre de demolició té l’obligació de complir-la durant almenys 15 anys. I la inactivitat de l’administració durant aquest termini, no realitzant actuacions que tendeixin a exigir l’esmentat compliment, provoca l’extinció de l’obligació de qui va rebre l’ordre”, diu Socías.

Davant aquesta nova realitat, el director de l’Agència de Disciplina Urbanística, Bartomeu Tugores, ha posat en marxa una campanya de notificació en la qual recorda als propietaris que si esbuquen en un termini màxim de 3 mesos “només hauran de fer front a un 20% del total de la sanció, ja que la llei ens permet aplicar un 80% de descompte als infractors en el cas que actuïn voluntàriament, sense obligar l’administració a intervenir-hi”, explica el responsable de l’Agència.

Es dóna el cas que molts propietaris, dels 150 de notificats, ja varen fer efectiva la multa, però no varen tombar la construcció. En aquests casos, a aquells que l’executin en els tres mesos marcats per l’Agència se’ls tornarà la part proporcional fins al 80% de reducció a què tenen dret, segons les notificacions que signa l’Agència de Disciplina Urbanística.

En el cas que els propietaris, en canvi, decideixin no fer cas del requeriment de l’Agència de Disciplina Urbanística, s’aplica el que preveu la Llei del sòl, que és ni més ni menys que una multa mensual del 10% de les obres, fins a 12 mesos, cosa que suposa “que una persona pot passar de pagar només el 20% de la multa, si ho fa voluntàriament, al 120% del valor de la construcció, si se’n desentén. Crec que val molt la pena la primera opció, perquè en tot cas l’Agència hi actuarà i restaurarà l’estat dels terrenys a com eren originalment, abans de la il·legalitat”.

Aquesta fórmula que impulsa ara l’Agència ha sorprès més d’un propietari, que ja donava per superada la prova d’aixecar una construcció sense papers. Alguns han acudit als seus ajuntaments, per tal d’aclarir si “hi ha res a fer”, explica un arquitecte municipal que demana no ser identificat. Sigui com sigui, els consistoris es remeten a l’actuació supramunicipal de l’Agència i no han donat cap expectativa als propietaris.

Una comunitat que ja ha aplicat un sistema semblant al que preveu la Llei del sòl (LOUS) de Balears és Galícia. Allà, segons dades recollides per la mateixa Agència de Disciplina, de les 38 demolicions que es feien el 2010, s’ha passat a les 154 del 2015, gràcies a les rebaixes i a les multes coercitives mensuals en cas d’incompliment. Ara caldrà veure què passa amb aquestes 150 notificacions.

40.000 cases sense papers, el llegat de la tradicional indisciplina

Tot i que a Balears es fan estudis de tot tipus, la majoria amb recursos públics, mai cap govern ha volgut saber la realitat d’un dels fets que més afecten el territori i, per tant, l’economia illenca: el fenomen de la construcció il·legal d’habitatges. Segons el que va afirmar l’Executiu anterior amb motiu de la legalització massiva impulsada per l’exconseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Biel Company, es calcula que a les Balears hi ha 40.000 cases il·legals.

Una estimació que demostra la notable facilitat amb la qual els particulars han ignorat les normatives urbanístiques i han rebut el premi, per part de l’administració, de consentir-los la infracció.

“En moltes ocasions el que feien els ajuntaments era mirar cap a un altre costat, per veure si passaven els 8 anys que marcava la normativa com a període de prescripció. Si algú es queixava o fins i tot si hi havia una petició del Consell, molts consistoris n’obrien un expedient només com a figura defensiva per evitar que altres administracions hi intervinguessin”, conta un arquitecte que no vol que se’n publiqui el nom.

“En el fons, s’enviava un missatge que si no feies gaire renou i tenies sort o complicitat municipal, només era qüestió d’esperar. Es pagava la multa, en el pitjor dels casos, que els propietaris ja preveien en el pressupost total de l’obra”, assegura.

A més, les irregularitats han arribat a sòl protegit. Tot i ser denunciades pel GOB i altres entitats, poques vegades hi ha arribat la palera. Ni avionetes, ni cotxes 4x4 aparcats al Consell durant anys [Nota de Disúrbia: el periodista es passa aquí quatre pobles, fent demagògia sobre una fotografia que òbviament no significa el que vol fer-nos creure] varen bastar per combatre l’urbanisme il·legal que molts batles consentien. Ara, sembla que l’Agència de Disciplina vol posar fi a la impunitat que tants metres quadrats de sòl ha desfigurat.

Ciutadella entra en el Consorcio en Rústico sin el PP y con UPCM dividido

(Menorca, 22/04/2016)

El gobierno ve «positivo» que todos los ayuntamientos estén en el ente para fijar «un criterio común»

Jordi González. El pleno municipal de Ciutadella acordó este jueves que el Ayuntamiento se integre en el Consorcio de Disciplina en Rústico. Lo hizo con el apoyo de los tres partidos del equipo de gobierno y del concejal Joan Triay, y con los votos en contra del PP y de Antoni Florit, el otro edil de UPCM, cuyo partido admitió «la división» existente en esta formación, respecto a esta cuestión.

El concejal responsable de Urbanismo, José López, afirmó que «es conveniente» que Ciutadella vuelva al ente mancomunado, del que salió en septiembre de 2011. López argumentó que «es positivo» que todos los ayuntamientos de la Isla «se rijan con un criterio común y se eviten discrepancias en la interpretación de las normas».

Lo que se aprobó este jueves fue solicitar formalmente la entrada en el Consorcio, aunque todavía no hay fecha para que esta se haga efectiva. Ello dependerá del ente supramunicipal, cuya Junta de Gobierno deberá aceptar el ingreso y posteriormente ambas partas deberán firmar el convenio.

Lo que si garantizó el gobierno es que todos los expedientes de disciplina urbanística en suelo rústico abiertos por el Ayuntamiento los concluirá el Consistorio. [Nota de Disúrbia: si estan ben tramitats, aquest aclariment és innecessari. Una altra cosa és que no sigui així, i per això s'hagi de fer aquesta puntualització...]

2016-04-22 | Etiquetes: , , , , | Categories: Menorca | Enllaç

Palma: Cort deniega de forma definitiva la licencia de casino al Teatro Balear

(Diario de Mallorca, 20/04/2016)

La gerencia de Urbanismo reitera que el proyecto presentado por los promotores incumple la ordenanza del centro histórico

Josep Capó. La gerencia de Urbanismo celebrada ayer denegó definitivamente la licencia de obras solicitada por el Gran Casino Teatro Balear para el acondicionamiento de un local para la implantación de un casino en antiguo Bingo Balear de la plaza del Comtat del Rosselló.

El teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna, Antoni Noguera, explicó que, al margen de los detalles de la tramitación del expediente, el fondo de la cuestión estriba en que el Casino Teatro Balear realizó unas obras ilegales, ya que carecía de licencia municipal para ello. Ahora se ha denegado el permiso, puesto que los trabajos de adaptación propuestos incumplen las condiciones establecidas en la ordenanza de usos del centro histórico de la ciudad.

El último episodio de la polémica tramitación se inició cuando el 29 de enero de 2014 Rafael López, en calidad de representante de la entidad Gran Casino Teatro Balear, solicitó licencia de obras para acondicionar el local para la implantación de un casino.

El 5 de abril de 2016 el técnico de administración general y jefe de sección del departamento de obras informó que consideraba que el permiso de instalación concedido en 1990 como salón de juegos era suficiente para poder aprobar el proyecto de casino presentado en 2014.

Según el gerente de Urbanismo, Joan Riera, el informe se presentó como "un borrador" y así se lo hizo saber el jefe del departamento de licencias de obras. Este informe no tenía en cuenta la ordenanza de usos del centro histórico que es una normativa urbanística derivada del Plan General de Ordenación Urbana, por lo que se instó a solicitar un informe al departamento de licencias de actividades. El día 15 de abril este último escrito corroboró lo que ya se había remitido con anterioridad a los promotores del nuevo casino cuando se les denegó este permiso. Es decir, que el proyecto presentado por la empresa incumple las especificaciones de la ordenanza del centro histórico, puesto que el edificio tiene viviendas colindantes y no cumple con el aforo máximo permitido.

En el informe emitido por el técnico jefe de la sección de obras y por el jefe del departamento se indica que "el proyecto técnico de reforma no se ajusta al de instalación licenciado en fecha de 24 de julio de 1990".

Además, ambos funcionarios entienden que la mera formalidad de disponer de una licencia de instalación no es suficiente para poder conceder posteriores licencias de obras, sino que este es un requisito previo.

En cualquier caso, indican que los proyectos de obras "deben respetar estricta y necesariamente las condiciones, medidas correctoras y otros aspectos del proyecto de instalación de tal forma que ambos sean perfectamente compatibles, algo que en este caso no sucede".

Pendientes del expediente de infracción

Los promotores del Gran Casino Teatro Balear deben enfrentarse también a un expediente de infracción abierto por el departamento de Urbanismo de Cort a raíz de la realización de obras sin licencia en el antiguo Bingo Balear. Este expediente aún no está concluido, aunque, tal como indicó el gerente de Urbanismo, Joan Riera, previsiblemente finalizará con la imposición de una multa económica y con la obligación de restituir el local a su estado original. Si los promotores lo piden se podría estudiar que el local pudiera adaptarse a la licencia de bingo concedida en 1990, aunque esta cuestión debe ser promovida por los propietarios. El teniente de alcalde Antoni Noguera reiteró que el Ayuntamiento actúa en defensa de los intereses generales y advirtió que no van "a dar el brazo a torcer en esta cuestión" ni van "a ceder a las presiones". Informó asimismo que la querella presentada por la empresa contra los celadores municipales ha sido desestimada, por lo que estos funcionarios ya no están imputados.

Maria de la Salut: la oposición cuestiona la legalidad del nuevo aparcamiento del polideportivo

(Diario de Mallorca, 20/04/2016)

Nota de Disúrbia: notícia completament surrealista...

Una moción de El Pi que fue aprobada por unanimidad reclama la intervención del Consell para aclarar las dudas

Biel Bergas. En el pleno del lunes en Maria los dos regidores de El Pi, Margalida Bergas y Biel Mas, presentaron una moción para intentar aclarar si el aparcamiento construido junto al polideportivo municipal es legal. "Hace muchos meses que estamos pidiendo informes al equipo de gobierno para intentar esclarecer la legalidad de esta obra", apuntan los ediles, quienes añaden que tanto el alcalde como el secretario intentan "embaucar con papeles sin contenido e informes diferentes a lo que pedimos". "Queremos dejar muy claro que nuestra insistencia es simplemente para estar seguros de que el ayuntamiento de Maria no ha cometido una infracción urbanística y evitar ser cómplices de un delito de prevaricación", explican.

La moción de El Pi propone al pleno del ayuntamiento de Maria que se solicite de forma urgente al departamento de Territorio e Infraestructuras del Consell que investigue y aclare si este aparcamiento se ha hecho dentro de la legalidad y "si no es así que se actúe como si fuera un ciudadano normal y se investigue quién o quiénes son los responsables".

La discusión de la moción resultó un tanto elevada de tono. Biel Mas (El PI) dijo al alcalde: "Me dio la sensación de que te reías de nosotros; has mandado al secretario que escribiera lo que te conviene y no contestas a ninguna de nuestras peticiones, ni al informe jurídico del técnico, ni del arquitecto ni al informe del jefe de la policía local". Mulet, por su parte, respondió: "debiste perder los informes del técnico en el que se te informaba que para esta obra no se necesitaba licencia; además tenemos permiso verbal para llevar a cabo los trabajos". "El jefe de policía no es un técnico e insisto en que este aparcamiento era muy necesario sobre todo para la seguridad, si hubiera un accidente con algún niño en la carretera nos lamentaríamos, por lo que se han dado las explicaciones oportunas", añadió el alcalde.

Por su parte, Jordà, de Més per Maria, dijo que el Consell tendrá que pronunciarse: "tengo entendido que los aparcamientos construidos en suelo rústico se tienen que cerrar, el tema de esta obra es parecido al de la máquina de barrer que funcionaba sin ningún permiso y no podemos aceptarlo". Para Bernadí Gual y Biel Ferriol, del PSOE, "esta actuación define la manera de hacer política durante estos últimos tiempos".

Curiosamente, la moción fue aprobada por unanimidad de todos los partidos.

2016-04-20 | Etiquetes: , , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Pollença: el juez prohíbe a Cortina ocupar su villa en Formentor a la espera de decidir el derribo

(Última Hora, 20/04/2016)

E. Ballestero. El empresario Alfonso Cortina no podrá volver a su villa en Formentor mientras el juez no se pronuncie sobre si la vivienda debe o no ser demolida.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) considera que la imposibilidad de uso de una vivienda de vacaciones tiene un efecto negativo menor que el perjuicio que causa al orden urbanístico el uso ilegal de viviendas ilegales. Por ese motivo el tribunal acaba de desestimar el recurso de apelación que presentó Cortina contra el decreto del 18 de agosto de 2015 por el que el alcalde dictó la prohibición de uso de la vivienda por carecer de título habilitante. En el mismo decreto se ordenó el corte de los suministros de agua y electricidad que, en este caso, sí fueron restituidos por orden judicial.

El TSJB anuló en diciembre de 2014 la licencia de obras que el Ajuntament de Pollença concedió en 2005 a Alfonso Cortina debido a su «monumental impacto visual». Los jueces concluyeron que, a pesar de ser suelo urbano, el entorno de Formentor debe preservarse y que la edificación limitaba el campo visual y la belleza natural del paisaje. La sentencia concluía la necesidad de demoler la vivienda «si es que no fuera ahora legalizable», lo que provocó la apertura a instancias del empresario de un expediente de legalización que planteaba básicamente esconder el chalet bajo una cobertura vegetal integral. La propuesta no convenció a los técnicos municipales, que informaron en contra del proyecto y advirtieron de que el proyecto ejecutado no se correspondía con el que obtuvo la licencia en 2005, dado que tiene una planta de más.

Finalmente será el juez quien determine en base al citado expediente si la vivienda debe o no ser demolida y hasta que punto. 

Santa Margalida advierte que el helipuerto no tiene permiso

(Última Hora, 20/04/2016)

A. Pol. El desencuentro entre el Ajuntament de Santa Margalida y la Conselleria de Medi Ambient por el helipuerto, el enésimo de los últimos años, va a más. Según el Consistorio, el Govern no tiene permiso municipal para ubicar en la carrerassa del Metge Perico el helipuerto del Ibanat, lo que en palabras del teniente de alcalde, Joan Monjo, es «muy grave».

Operarios del Ibanat continuaban este martes trabajando en el desbroce del solar. Estos trabajos (la tala de algún almendro, etcétera) están destinados a habilitar un camino que enlace el lugar del helipuerto con la carrerassa del Metge Perico, según deduce Joan Monjo, y para ello es necesario obtener la preceptiva licencia municipal. «Ni licencia, ni han consensuado el emplazamiento con el Ajuntament», se queja el teniente de alcalde, que acusa a Medi Ambient de «actuar como Franco, sin tener para nada en cuenta la autonomía local. Me pregunto que ocurriría si Miquel Cifre fuera el alcalde y el Govern estuviera en manos del PP», prosiguió Monjo, y reiteró que pedirá explicaciones al gerente y a la secretaria de Ibanat (vinculada ésta última a los Independents de Santa Margalida).

Monjo anunció por otra parte que propondrá a la Conselleria instalar el helipuerto en el Corral Serra, un vertedero de propiedad pública que en la actualidad gestiona Tirme.

2016-04-20 | Etiquetes: , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Campos devuelve al Consell el expediente de los campos de polo

(Última Hora, 15/04/2016)

J. Socies. El Ajuntament de Campos ha desistido [Nota de Disúrbia: les competències municipals no són irrenunciables?] de iniciar los trámites para proceder a realizar la procedente sanción por infracción urbanística a la propiedad del campo de polo de sa Barralina.

La Agència de Disciplina Urbanística (ADU) del Consell de Mallorca, al conocerse que la propiedad de sa Barralina solicitaba permiso para construir un segundo campo de polo y este ya estaba construido, levantó acta de inspección por los dos terrenos de juego ya finalizados. Después, la ADU remitió un requerimiento al Ajuntament de Campos para que procediese a iniciar el expediente. Ayer finalizaba el mes de plazo que tenía el Consistorio de Campos para la tramitación. Y fue justamente este jueves cuando el equipo de gobierno local del PP remitió un documento al Consell señalando que «al tratarse de un expediente demasiado complejo» desde el Ajuntament «no tenemos capacidad para tratar». Por ello, «preferimos que sea la Agència de Disciplina Urbanística la que se haga cargo de la tramitación», según señalaba el regidor de Urbanisme, Sebastià Sureda (en la imagen). Sureda añadía que «no queremos eludir el problema,  pero no tenemos medios ni materiales ni humanos para afrontar la situación. Lo mismo nos ha pasado con el expediente que afecta a un tejar de la localidad». De todas maneras, si el Ajuntament no hubiese renunciado y tampoco hubiese iniciado el expediente, la ADU podía, a partir de hoy, subrogar las competencias e iniciar el expediente.

Cabe recordar que la publicación en el BOIB de la solicitud de la legalización y construcción de los dos campos de polo existentes en sa Barralina causó sorpresa entre los vecinos, ya que los dos terrenos deportivos ya estaban construidos. El primero lleva años en funcionamiento y sorprendió la petición de legalización. Para el segundo, se solicitaba su construcción cuando desde el verano pasado está finalizado.

2016-04-16 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Calvià: un celador municipal constata que el vallado del Oratorio carece de licencia

(Diario de Mallorca, 14/04/2016)

La instalación se levantó sobre un espacio de "respeto y control" definido en el plan general de Calvià

I. Moure.El celador del ayuntamiento de Calvià que visitó la semana pasada el Oratorio de Portals Nous ha dictaminado que el vallado que ha instalado la Rectoría en el entorno de la emblemática ermita del término de Ponent carece de licencia municipal. Tras su inspección, el funcionario levantó acta y ahora se iniciará un proceso administrativo que puede desembocar en un expediente de infracción.

Ésta es la información que han recibido vecinos de la zona por parte del Consistorio. Como informó este diario la semana pasada, la colocación de una reja metálica en el entorno natural del Oratorio había causado malestar entre algunos residentes, al entender que se estaba restringiendo el paso en una zona muy utilizada por vecinos y turistas.

A los vecinos, que han mantenido en los últimos tiempos un conflicto con el rector de la parroquia por su intención de promover un nuevo restaurante en el Oratorio, les sorprendió sobremanera que el único acceso habilitado en la valla se colocase cerca de un acantilado.

En el informe presentado por el celador, apuntan estas mismas fuentes, se ha concluido que las obras de vallado se han realizado sobre un área de "respeto y control", tal y como figura en el catálogo de bienes a proteger, incluido en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Calvià. La decisión de vallar una parte del entorno de la ermita –concretamente en la parte del terreno que da a un conjunto residencial y una pequeña travesía– se ha producido dos meses después de que el ayuntamiento de Calvià denegase la licencia para una reordenación urbanística promovida por la Rectoría. En una junta de gobierno local del pasado mes de febrero, el equipo de gobierno (PSOE y Sí Se Puede) firmó el acta de defunción al negar la licencia "de reforma, reconstrucción de restaurante y cambio de uso del inmueble de la calle Oratori". La reordenación consistía en construir un nuevo restaurante al borde del acantilado y acondicionar el local contiguo a la ermita –que durante años se alquiló como restaurante– para destinarlo al desarrollo de ejercicios espirituales. 

Una iglesia que se inauguró en el año 1882

La iglesia del Oratorio de Portals Nous (Calvià) se inauguró en el año 1882. En aquel entonces, ya albergaba la Virgen de Portals, una imagen que, "desde tiempos remotos", estaba situada en una cueva de la cala, donde era "venerada por los pescadores y los ciudadanos tanto del municipio como de Palma", según informa la ficha del catálogo del PGOU referente a este conjunto arquitectónico. En los orígenes del proyecto, tuvo un papel clave el párroco Miguel Porcel, quien promovió la construcción del oratorio. Con este fin, se señala en la ficha del PGOU, pidió al Marqués de la Romana la cesión de un solar en s'Hostalet (Bendinat) para construir la ermita. En la actualidad, el entorno del Oratorio es una de las pocas 'ventanas' naturales libres en la costa calvianera, un mirador con vistas panorámicas muy frecuentado por vecinos y turistas. Junto a la ermita, hay un local propiedad de la Iglesia, que durante años albergó un restaurante. La intención de la Rectoría era dedicar este local a ejercicios espirituales e impulsar un nuevo restaurante en un lugar más alejado del oratorio, para un centenar de comensales.

2016-04-14 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

		

Arxius

<Mayo 2016
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Categories

 • Eivissa i Formentera
 • Especial
 • Mallorca
 • Menorca
 • Operacio Voramar
 • Suprainsular
 • Etiquetes

  Llista d'etiquetes

  Documents

 • Altres infraccions
 • Notícies d'anys anteriors
 • Què és Disúrbia?
 • Recopilacions de notícies
 • Cercador de Disúrbia:


  Blogalia

  Blogalia